Over het onderzoek

Als we taal gebruiken, maken we onbewust steeds voorspellingen over wat er komen gaat. Om goed te kunnen voorspellen zijn mentale vaardigheden belangrijk. Bij sommige kinderen met autisme zijn deze mentale vaardigheden soms minder goed ontwikkeld, waardoor het voor hen wellicht moeilijker is om taal te voorspellen. Door gebruik te maken van oogmetingen kijkt dit project of kinderen met autisme meer problemen hebben met het maken en verwerken van voorspellingen over de rest van de zin.

Het onderzoek bestaat uit drie testsessies. De eerste twee sessies duren elk ongeveer 2 tot 3 uur (inclusief pauzes). De derde testessie duurt ongeveer 20 minuten. Er is een vergoeding van €40 en van eventueel gemaakte reiskosten. Zowel u als uw kind zullen aan het onderzoek meedoen. Wat houdt deelname precies is?

Eerste sessie
In de eerste sessie komt de onderzoeker bij u thuis, maar u mag natuurlijk ook naar het onderzoekslab op de universiteit komen als u dat prettiger vindt. Uw kind zal samen met de onderzoeker verschillende taakjes doen waarmee hun sociale gedrag, algemene intelligentie en algemene taalvaardigheid in kaart gebracht kan worden. Daarnaast zal de onderzoeker vragenlijsten meenemen. Deze kunt u invullen terwijl de onderzoeker uw kind test, maar deze mogen ook op een later moment ingevuld en ingeleverd worden, bijvoorbeeld als u naar Groningen komt.

Tweede sessie
In de tweede sessie zal u samen met uw kind naar het onderzoekslab op de universiteit komen. Hier doet uw kind een aantal computertaken waarmee we hun taalvaardigheid kunnen onderzoeken. In deze taken krijgen ze plaatjes te zien terwijl ze naar zinnen luisteren. Vervolgens moeten ze kiezen of de zin past bij het plaatje dat ze zien op het scherm. De taken zijn speciaal voor kinderen ontworpen en worden als leuk ervaren. Onze computer meet de oogbewegingen van de kinderen, zodat we kunnen zien waar de kinderen naar kijken op de plaatjes. Verder willen we zien welke factoren invloed hebben op taalvaardigheid, daarom hebben we een aantal taken op de computer die onder andere aandacht en nauwkeurigheid meten en ook hoe kinderen zich kunnen inleven in een ander. Ouders en/of verzorgers hoeven tijdens deze sessie niks te doen.

Derde sessie
In de derde sessie komt de onderzoeker bij u thuis. Dit bezoek duurt 20 minuten en u hoeft zelf tijdens dit bezoek niets te doen.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid
De door u en uw kind verschafte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden losgekoppeld van naam en adres en verder anoniem verwerkt. In de verslaglegging komen geen namen voor. Met andere woorden, antwoorden en opmerkingen van u en uw kind kunnen nooit tot u of uw kind worden herleid. Meedoen aan het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee. Uw kind en u zijn vrij in de keuze om mee te doen aan dit onderzoek. Ook als u en uw kind nu interesse hebben om mee te doen, kunt u op een later moment de deelname aan het onderzoek zonder nadere toelichting stopzetten.