Belang onderzoek

Meer kennis over de taalontwikkeling van kinderen is belangrijk, omdat het kan helpen om eventuele problemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Door de taalproductie en het taalbegrip van kinderen met autisme te vergelijken met die van kinderen zonder ontwikkelingsproblemen kunnen we te weten komen wat de precieze verschillen zijn, en waar mogelijk problemen liggen. Daardoor kan in de toekomst in de hulpverlening of op school de aandacht gericht worden op die gebieden waar dat het meeste nodig is.

De beste manier om meer inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van kinderen is door een groot aantal van hen te onderzoeken. Op grond van een grote groep, waarin veel kinderen verschillende vertegenwoordig zijn, kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk kinderen meedoen, zowel kinderen zonder bijzonderheden als met autisme.