Over ons

 Iris Scholten is taalkundige en onderzoekt in hoeverre de problemen met taal die vaak gezien worden bij kinderen met autisme veroorzaakt worden door onderliggende problemen met het voorspellen van talige informatie. Daarnaast is ze geïnteresseerd in de relatie tussen talige voorspellingen en andere mentale vaardigheden. 

 

 

Petra Hendriks is taalkundige en cognitiewetenschapper en is als hoogleraar Semantiek en Cognitie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de manier waarop mensen zinnen begrijpen en kinderen dit leren. Ze is hoofd van het Eye Lab en was de afgelopen jaren projectleider van het NWO/Vici-project Asymmetries in Grammar. Binnen dit grote onderzoeksproject over taalontwikkeling is het Eye Lab in 2008 opgezet.

 

Catharina Hartman is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en doet onderzoek naar de manier waarop kinderen met een vorm van autisme informatie verwerken. Een deel van dit onderzoek gaat over taal, want taal is belangrijk voor het begrijpen en geven van informatie. Kinderen met autisme  hebben vaak taalproblemen. Als we beter begrijpen hoe de taalproblemen van deze kinderen eruit zien, helpt dat ons wellicht om de oorzaken van autisme beter te begrijpen.

 


Vera Hukker
is taalkundige en onderzoekt op welke leeftijd kinderen figuurlijke taal leren begrijpen. Daarbij kijkt ze naar begrip van figuurlijke taal in verschillende situaties. Een deel van haar onderzoek gaat over de ontwikkeling van begrip van figuurlijke taal bij kinderen met autisme.