Vrijwilligheid

Uw kind en u zijn vrij in de keuze om mee te doen aan dit onderzoek. Ook als u en uw kind nu interesse hebben om mee te doen, kunt u op een later moment de deelname aan het onderzoek zonder nadere toelichting stopzetten.