Wat houdt deelname in?

Het onderzoek bestaat uit twee test sessies die elk ongeveer 2 tot 3 uur zullen duren (uiteraard inclusief voldoende pauzes). Zowel u als uw kind zullen aan het onderzoek meedoen. Wat houdt deelname in?

Eerste sessie
In de eerste sessie komt de onderzoeker bij u thuis, maar u mag natuurlijk ook naar het onderzoekslab op de universiteit komen als u dat prettiger vindt. Uw kind zal samen met de onderzoeker verschillende taakjes doen waarmee hun sociale gedrag, algemene intelligentie en algemene taalvaardigheid in kaart gebracht kan worden. Daarnaast heeft u tijdens de eerste sessie een gesprek van ongeveer een uur met de onderzoeker over het gedrag en de emoties van uw kind en over diens ontwikkeling en levensgeschiedenis. Daarnaast zal de onderzoeker vragenlijsten meenemen. Deze kunt u invullen terwijl de onderzoeker uw kind test, maar mogen ook op een later moment ingevuld en ingeleverd worden, bijvoorbeeld als u naar Groningen komt.

Tweede sessie
In de tweede sessie zal u samen met uw kind naar het onderzoekslab op de universiteit komen. Hier doet uw kind een aantal computertaken waarmee we hun taalvaardigheid kunnen onderzoeken. In deze taken krijgen ze plaatjes te zien terwijl ze naar zinnen luisteren. Vervolgens moeten ze kiezen of de zin past bij het plaatje dat ze zien op het scherm. De taken zijn speciaal voor kinderen ontworpen en worden als leuk ervaren. Onze computer meet de oogbewegingen van de kinderen, zodat we kunnen zien waar de kinderen naar kijken op de plaatjes. Verder willen we zien welke factoren invloed hebben op taalvaardigheid, daarom hebben we een aantal taken op de computer die onder andere aandacht en nauwkeurigheid meten en ook hoe kinderen zich kunnen inleven in een ander. Ouders en/of verzorgers hoeven tijdens deze sessie niks te doen.